LÝ VĂN THẮNG Scam Bị Tố Cáo Tại BẢO HIỂM ADMIN
Chat Ngay
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO
Họ và tên:
LÝ VĂN THẮNG
Số điện thoại:
0394301725
Số tài khoản
0357166988
Ngân hàng
MBBANK
Ảnh chụp bằng chứng
Mô tả hình thức
Thuê ad game tx bị đưa link giả rồi block

Nguồn tố cáo: https://baohiemadmin.com/scams/l-vn-thng
NGƯỜI TỐ CÁO
Họ và tên:
Nguy�*****
Liên hệ:
Hoang*****
Danh sách scammer
10-12-2023 Ko: Ko có 92
29-11-2023 Momo: 0348084633 108
29-11-2023 Momo: 0867888041 181
29-11-2023 Momo: 0703112789 174
26-11-2023 MBBANK: 0357166988 182
24-11-2023 MB Bank: 66668888123456 184
22-11-2023 Momo: 0599997272 185
22-11-2023 MBBANK: 14030030208003 197
19-11-2023 MB Bank: 77373797979 188
07-11-2023 Momo: 0582487752 205